Sanatorium Uzdrowiskowe: Przewodnik kuracjusza

 

Skierowanie z NFZ 
 1. Wyjeżdżając do sanatorium zabierz koniecznie:
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ,
  • określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
  • regularnie przyjmowane leki (na cały okres pobytu)
  • pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz opłacenia opłaty uzdrowiskowej i innych usług płatnych,
  • strój i obuwie sportowe (gimnastyczne), strój kąpielowy i czepek, klapki kąpielowe, przybory toaletowe, rzeczy osobiste.

 2. Zasady pobytu:
  • osobodzień pobytu w sanatorium rozpoczyna się od godz. 14.00 obiadem pierwszego dnia skierowania, a kończy śniadaniem ostatniego dnia skierowania (wymeldowanie do godz. 12:00).
  • Dysponujemy pokojami 1-, 2-, 3- i wieloosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym oraz pokojami 1-osobowymi w studio z łazienką. Małżeństwom nie gwarantujemy pokoju 2-osobowego.
  • Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.
  • Sanatorium zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację), opiekę lekarską i pielęgniarską, trzy badania w ciągu całego pobytu, dietę zgodną z profilem schorzenia, nie mniej niż 54 zabiegi w ciągu całego turnusu (pobyt 21-dniowy).
  • Rehabilitacja sanatoryjna odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego

 3. Opłaty
  • w sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju i pobierana jest w dniu przyjazdu do sanatorium.

       Cennik za jeden dzień pobytu:

   Rodzaj pokoju

   I sezon rozliczeniowy (od 01.10 do 30.04)

   II sezon rozliczeniowy (od 01.05 do 30.09)

   1-osobowy z łazienką

   28,80 zł

   36,10 zł

   1-osobowy w studio

   23,00 zł

   33,00 zł

   2-osobowy z łazienką

   17,30 zł

   24,10 zł

   wieloosobowy z łazienką

   11,00 zł

   13,10 zł

  • kuracjusze zobowiązani są także do ponoszenia opłaty uzdrowiskowej w dniu przyjazdu w recepcji sanatorium
  • koszty podróży do i z sanatorium kuracjusz ponosi samodzielnie
  • za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe i przy przedłużeniu pobytu pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w sanatorium.
  • zgoda na skrócenie turnusu udzielana jest wyłącznie w przypadku choroby, uniemożliwiającej dalsze leczenie, lub w sytuacjach losowych (ciężka nagła choroba lub śmierć bliskiej osoby).W przypadku skrótu pobytu w sanatorium z powodów innych niż ww. kuracjusz ponosi pełną odpłatność za niewykorzystany dzień rehabilitacji leczniczej w Sanatorium w wysokości 70,00 zł brutto. Za nie wykorzystany a zlecony zabieg kuracjusz również ponosi jego koszt.

 

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny w recepcji i pod numerem 33 854 36 93

 

Serdecznie zapraszamy

 
 

Sanatorium ORLIK 43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 8 telefon.: 33 854 36 93 email: recepcja@orlik.ustron.pl faks: 33 854 44 97